• Novinky

      • Zápis detí do MŠ

       Zápis detí do Materskej školy Výborná

       Kedy: 2.5.2023 – 5.5.2023 v čase od 11:00 do 13:00 hod. v Materskej škole Výborná.

       Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024, na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

       1. Dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné:

      • Zápis do MŠ

       Materská škola Výborná 8

       Výborná, dňa 20.4.2022

       Oznámenie o zápise detí do materskej školy
       na školský rok 2022-2023

       Riaditeľka Materskej školy v zmysle § 59 a 59a Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove

       a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       vyhlasuje

       Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022-2023

   • Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
    • EduPage
   • Zvonenia

    Sobota 9. 12. 2023
   • Kalendár

     zatiaľ žiadne údaje
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Materská škola Výborná
    • 0911 500 539 0905 227 657
    • 059 02 Výborná 8 Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje